TR EN FR
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
İnsan Kaynakları Politikamız; Dünyadaki gelişmelere ve yeniliklere açık ama aynı zamanda kültür ve değerlerimizi sahiplenen, kurumsal kimliğe ve iş etiğine bağlı, gerektiğinde insiyatif ve risk alabilen, kişisel yeteneklerini takım çalışması içerisinde en üst düzeye çıkartarakçevresine ve kendisine değer katabilen, iş programlarına sahip ve disiplinli çalışanlar ile kurumsal girişimciliğimizi pekiştirmektir.
Katlanarak büyüyen performansımız, çalışanlarımızın bu profesyonellikleri ile motivasyonları sonucudur ve gelecekteki başarılarımızın da teminatıdır. Bu İlkeler Işığında Temel Prensiplerimiz;